Coronavirus Hoax: The Beast is Insatiable! [eng/срп] Коронапревара: Звер је незасита!

in Deep Dives2 months ago (edited)

Mod_2023-03-22_16-50-11.jpg
Source / Извор: RT News @Telegram


I have written here many times that crime will not stop until the criminals are brought to justice. And every day that they are free, it will get worse…


You really can’t make up news like this. A world like this is only possible if it is governed by complete psychopaths:

Moderna To Hike Covid Vaccine Price To $130 Per Dose

Moderna President Stephen Hoge admitted earlier this week that his company was planning to raise the price of its Covid vaccine to $130 with the government’s impending switch to private sourcing of the vaccine.

“There are different customers negotiating different prices right now, which is why it’s a little bit complicated,” Hoge said ahead of a Bernie Sanders-run Congressional hearing.

Hoge justified the pricing by citing national Medicare coverage for seniors contributing $70 per dose of seasonal flu vaccines. Covid produced two to three times the volume of hospitalizations and deaths.


Paying $130 to a murderous corporate criminals for a deadly jab is only possible through the centralized budget in a centralized state which can extort the tax money for your execution with the threat of force.

The beast is insatiable, and can only be stopped by force.

Много сам пута овде писао да злочин неће престати док се злочинци не приведу правди. И сваким даном док су на слободи, биће све горе…


Овакве вести заиста не можете измислити. Такав свет је могућ само ако га уређују потпуне психопате:

Модерна диже цену вакцине против ковида на 130 долара по дози

Председник Модерне Стивен Хоге признао је раније ове недеље да његова компанија планира да подигне цену вакцине против ковида на 130 долара уз скори прелазак владе на набавке из приватних извора.

„Тренутно постоје различити купци који преговарају о различитим ценама, због чега је то мало компликовано“, рекао је Хоге уочи саслушања у Конгресу које је водио Берни Сандерс.

Хоге је оправдао цену наводећи националну Медикер покривеност за старије особе које доприносе 70 долара по дози вакцина против сезонског грипа. Ковид је произвео два до три пута већи број хоспитализација и смрти.


Платити 130 долара убилачким корпоративним злочинцима за смртоносни убод могуће је само кроз централизовани буџет у централизованој држави која може уз претњу силом изнудити порез за ваше погубљење.

Звер је незасита, и може се зауставити једино силом.


Here’s an opportunity for all suicide sheeple to realize their (eternal) dream… What will the rest of you do?Ево прилике за све самоубице да остваре свој (вечни) сан… Шта ћете урадити ви остали?
Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Pfired

Lab-Grown Meat – The Truth [eng/срп] Истина о месу из лабораторије

“Directed Evolution” by Pfizer & Project Veritas

The Thinking Stuff, 23rd Dose – Suddendeath

The Thinking Stuff: Psycho Asylum – WEF Edition

Coronavirus Hoax: Isolation of a lie [eng/срп] Коронапревара: Изолација лажи

Coronavirus Hoax: Blindingly obvious (Part II) [eng/срп] Коронапревара: Заслепљујуће очигледно (II део)

Coronavirus Hoax: Blindingly obvious [eng/срп] Коронапревара: Заслепљујуће очигледно

Coronavirus Hoax: Criminal Collusion [eng/срп] Коронапревара: Злочиначко удружење

Contents of ‘Vaccines’ [eng/срп] Садржај ‘вакцина’

The Thinking Stuff – The World We Live In III

World Premiere: Died Suddenly [eng/срп] Светска премијера: Изненадно преминули

The Thinking Stuff, 22nd Dose – Transhumanism

Eight Billion lies later… [eng/срп] После осам милијарди лажи…

The Thinking Stuff, 21st Dose – Elephantocid

Coronavirus Hoax Amnesty? [eng/срп] Амнестија за коронапревару?

The Thinking Stuff, 20th Dose – Dumb Ages

Coronavirus Hoax: Speed of Science [eng/срп] Коронапревара: Брзином науке

A Hostage Planet [eng/срп] Планета талаца

Coronavirus Hoax: Responsibility [eng/срп] Коронапревара: Одговорност

Moderna sues Pfizer [eng/срп] Модерна тужи Фајзер

Coronavirus Hoax: A Retiring Rat? [eng/срп] Коронапревара: Пацов у повлачењу?

Uninformed Consent [eng/срп] Неинформисани пристанак

The Vigilant Fox: Vindication of the Unvaccinated?

Coronavirus Hoax: Safe and Effective [eng/срп] Коронапревара: Безбедне и ефикасне

WHO Criminals [eng/срп] СЗО злочинци

The Thinking Stuff, 19th Dose – Evolution [eng/срп] Ствари за размишљање, 19. доза – Еволуција

So you thought they’d leave you alone? [eng/срп] Дакле, помислили сте да ће вас оставити на миру?

Removal of the stupidest [eng/срп] Уклањање најглупљих

Coronavirus Hoax – More good news [eng/срп] Коронапревара – још добрих вести

Cracks in the Coronavirus Hoax [eng/срп] Пукотине у коронапревари

Death Corp – Nestle [eng/срп] Корпорација Смрти – Нестле

The Thinking Stuff – The World We Live In II

Marburg (Plan B) [eng/срп] Марбург (план Б)

Technology of Coronavirus Hoax [eng/срп] Технологија коронапреваре

Coronavirus Hoax dismantled by Government data! [eng/срп] Коронапревара размонтирана владиним подацима!

The Thinking Stuff – The World We Live In

Monkeypox and living in a lie [eng/срп] Мајмунске богиње и живот у лажи

The Thinking Stuff – State of The States

Big Pharma Mafia – Modus Operandi [eng/срп] Фармакомафија – злочиначки метод

Coronavirus Hoax: Epilogue [eng/срп] Коронапревара: Епилог

The Thinking Stuff, 18th Dose – Transhumanism [eng/срп] Ствари за размишљање, 18. доза – Трансхуманизам

Лидери четврте индустријске револуције и њихови планови

Србија у канџама СЗО

The Thinking Stuff, 17th Dose – Monkeypox [eng/срп] Ствари за размишљање, 17. доза – Мајмунске богиње

The Plan (documentary) [eng/срп] План (документарни филм)

The Pfizer documents [eng/срп] Фајзерови документи

Coincidences [eng/срп] Случајности

Second Global COVID-19 Summit [eng/срп] Други глобални ковид-19 самит

The Great Reset Satanism [eng/срп] Сатанизам великог ресетовања

Contract on Covid-19 three months BEFORE the appearance of Covid-19! [eng/срп] Уговор о ковиду-19 три месеца ПРЕ појаве ковида-19!

Smelly Shoes Test [eng/срп] Тест смрдљивим ципелама

Big Pharma and PolitiFakes [eng/срп] Фармакомафија и ПолитиФејкери

Corona Agenda is not Over [eng/срп] Корона план није завршен

Coronavirus Hoax: Final Phase [eng/срп] Коронапревара: Завршна фаза

Coronavirus Hoax: Have you forgotten it already? [eng/срп] Коронапревара: Јесте ли је већ заборавили?

The Thinking Stuff, 15th Dose – Science [eng/срп] Ствари за размишљање, 15. доза – Наука

‘Lucky’ Moderna [eng/срп] ‘Срећна’ Модерна

Freedom Convoy USA 2022: Brandon Show!

Canada Freedom Convoy 2022: 2nd tUrdeau Edition

Another Witness of a Coronavirus Hoax [eng/срп] Још један сведок коронапреваре

Freedom Convoy USA 2022: Route [eng/срп] Конвој слободе САД 2022: Траса

Canada Freedom Convoy 2022: Crackdown! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Разбијање!

Smoking Guns [eng/срп] Непобитни докази

DNA Sampling with PCR Test Confirmed [eng/срп] Потврђено узимање ДНК узорака ПЦР тестом

This Should be the News [eng/срп] Ово би требало да буду вести

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!

Canada Freedom Convoy 2022: tUrdeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Extremization [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Екстремизација

Cognition [eng/срп] Спознаја

Covering Up a Global Crime Against Humanity [eng/срп] Заташкавање глобалног злочина против човечности

Canada Freedom Convoy 2022: Trudeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Counterattack [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Контранапад

Canada Freedom Convoy 2022: Convoy Goes Viral [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Конвој постаје виралан

Canada Freedom Convoy 2022: Too Polite for Revolution? [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Превише љубазни за револуцију?

Canada Freedom Convoy 2022: Truckers vs Trudeau

Canada Freedom Convoy 2022: This is getting really BIG!

The Thinking Stuff, 14th Dose – Spike [eng/срп] Ствари за размишљање, 14. доза – Убод

Don’t Just Watch the Narrative Crumbling [eng/срп] Немојте само гледати како се сценарио распада

Keeping the Narrative [eng/срп] Одржавање сценарија

The Thinking Stuff, 13th Dose – Precedents [eng/срп] Ствари за размишљање, 13. доза – преседани

Little Bird Told me That… [eng/срп] Шапнула ми птичица како је…

Is Narrative really Crumbling? [eng/срп] Да ли се сценарио заиста руши?

A Joint Criminal Enterprise [eng/срп] Удружени злочиначки подухват

DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great InquisitorArchived Coronavirus Files – December 2021 (285–303)

Archived Coronavirus Files – November 2021 (260–284)

Archived Coronavirus Files – October 2021 (243–259)

Archived Coronavirus Files – September 2021 (230–242)

Archived Coronavirus Files – August 2021 (213–229)

Archived Coronavirus Files – July 2021 (200–212)

Archived Coronavirus Files – June 2021 (188–199)

Archived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

crime will not stop until the criminals are brought to justice.

what if there is no criminal court?

It is a bit like Hive: Dictatorship by the wealthiest.

Yes, there is a Criminal Court for these kind of criminals, @captainklaus. It is in Moscow, but I would like that its sessions in this case are set in Belgrade or even Priština. That is how wars end.

Thank you for your support.

Wherever free people associate, a just court exists.

Incredibly over here the coronavirus boom has already gone down a lot, basically, it doesn't even literally exist anymore, I've seen the increase in Europe and mostly Asia, I hope it gets better with time and disappears completely lol

There never was a coronavirus danger, @gabotask. It’s a PsyOp hype, and every day it lasts is just a distraction from the culprits and organizers.

Every people has examples in history of their forefathers justly ending criminal conspiracies. All too many of them.

Pretty sure this is how they felt before they did so.

Thanks!

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 149 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
10