SERBIA: Sodom, Gomorrah and Belgrade [eng/срп] СРБИЈА: Содома, Гомора и Београд

in Deep Dives2 months ago (edited)

LBGT-zet8I1EI.jpg
Source / Извор: СРБИН Инфо


“The two men said to Lot, ‘Do you have anyone else here—sons-in-law, sons or daughters, or anyone else in the city who belongs to you? Get them out of here, 13 because we are going to destroy this place. The outcry to the Lord against its people is so great that he has sent us to destroy it’.”
— Genesis, 19: 12, 13


The historian of religion, the brilliant Olga Chetverikova, writing about the occult nature of the New World Order, predicted that the financial plutocracy would direct global events according to the Holy Bible simply because it is the path of least resistance: The prerequisite for the destruction of a large part of the population will be the belief of that same large part of the population that their destruction exactly is the Lord’s will!

Under that plan, the financial plutocracy removes the righteous by opening the cesspools of sin wherever possible. Where could the modern cities of Sodom and Gomorrah be? Netherlands? Why not? California? Hollywood and Los Angeles are certainly modern incarnations of sin. Belgrade and Novi Sad? In the closest competition. In Novi Sad there is already a night club ‘Sodom and Gomorrah’…

„Тада она два човјека рекоше Лоту: ако имаш овдје још кога свога, или зета или сина или кћер, или кога год свога у овом граду, гледај нек иду одавде; Јер хоћемо да затремо мјесто ово, јер је вика њихова велика пред Господом, па нас посла Господ да га затремо.“
— Постање, 19: 12, 13


Историчар религије, бриљантна Олга Четверикова, пишући о окултној природи новог светског поретка, предвидела је да ће финансијска плутократија усмеравати глобалне догађаје према Светом Писму једноставно због тога што је то пут најмањег отпора: Предуслов за уништење великог дела популације биће веровање великог дела популације да је баш то воља Господња!

У оквиру тог плана финансијска плутократија уклања праведнике отварајући септичке јаме греха где год је то могуће. Где би могли бити савремени градови Содома и Гомора? Холандија? Зашто да не? Калифорнија? Холивуд и Лос Анђелос су свакако савремене инкарнације греха. Београд и Нови Сад? У најужој конкуренцији. У Новом Саду већ постоји ноћни клуб ‘Содома и Гомора’…

Sodoma-2022-08-08_140033.jpg


…and in Belgrade, a multi-day sodomy festival called EuroPride will be held, despite the huge disagreement of the Serbian people. There are clear indications that this event will not end well.

The first indication is the deafening silence of the Serbian Orthodox Church in relation to this event. The only recorded votes against from the SPC, were the votes of Bishop Nicanor of Banat and Bishop Foti of Zvornik and Tuzla:

…а у Београду ће бити приређен вишедневни содомитски фестивал под називом Еуропрајд, упркос огромном неслагању српског народа. Постоје јасне индиције да се овај догађај неће добро завршити.

Прва индиција јесте заглушујуће ћутање Српске Православне Цркве у односу на овај догађај. Једини гласови против које смо забележили, били су гласови владике банатског Никанора и епископа зворничко-тузланског Фотија:


Duration / Трајање: 9:39 (Serbian language)


But those are individual voices. There is still no official position of the Serbian Orthodox Church, and apparently there won’t be one. So far, we have only received a text by archpriest Slobodan Lukić entitled “The Shepherd’s Care of the Church and the Sin of Sodom” (Serbian language), which was essentially written to justify the silence of the Synod and the Patriarch. And thanks to that silence, an event calculated to destroy family, tradition and common sense is imposed on the vast majority of the Serbian people by Nazi methods.

Али то су појединачни гласови. Званичног става СПЦ још увек нема, а по свему судећи неће га ни бити. Досад смо дочекали једино текст протојереја Слободана Лукића под насловом „Пастирска брига Цркве и содомски гријех“, који је суштински написан да оправда ћутање Синода и Патријарха. И захваљујући том ћутању, огромној већини српског народа нацистичким методама намеће се догађај срачунат на уништење породице, традиције и здравог разума.

Pride Nazi_2022-06-27_at_17.17.38.png


And just like in the Holy Bible, the destruction of modern Sodom and Gomorrah will follow inexorably if the righteous do not rebel. Preparations are well underway. Germany has sent additional troops and instructors to Bosnia and Herzegovina who will turn the local Islamic extremists into a NATO army to attack Republika Srpska. At the same time, in September, NATO will use the army it created in occupied Kosovo and Metohija. The rehearsal took place on August 1st. The ‘prime minister’ of the criminal ‘state’ is already openly threatening. And in North Macedonia, they are already practicing invading the territory of Serbia. The conditions are being created for a perfect storm whose projected result should be identical to God’s wrath.

Unfortunately, the Serbian people never had the ability to react strategically, so, unfortunately, we cannot expect a national-church front to resist gay parades, as for example in Georgia.

So get ready for what will come, or – flee to Zoar.

И баш као у Светом Писму, уништење савремене Содоме и Гоморе уследиће неумитно уколико се праведници не побуне. Припреме су увелико у току. Немачка је послала додатне трупе и инструкторе у БиХ који ће од локалних исламских екстремиста направити НАТО војску за напад на Републику Српску. Истовремено, НАТО ће у септембру употребити војску коју је направио на окупираном Косову и Метохији. ‘Премијер’ криминалне ‘државе’ већ отворено прети. А у Северној Македонији већ вежбају упад на територију Србије. Стварају се услови за савршену олују чији пројектовани резултат треба да буде идентичан бесу Господњем.

Нажалост, српски народ никад није имао способност за стратешко реаговање, па се, нажалост, не може очекивати народно-црквени фронт отпора геј парадама као на пример у Грузији.

Зато се спремите на оно што ће доћи, или – бежите у Сигор.


Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

СРБИЈА: Македонски раскол
(9. јун 2022)

SERBIA: Procession for saving the Serbian Orthodox Church [eng/срп] СРБИЈА: Литија за спас СПЦ
(8. јун 2022)

Лидери четврте индустријске револуције и њихови планови
(1. јун 2022)

Србија у канџама СЗО
(28. мај 2022)

Христос Воскрес! [рус/срп] Христос Воскресе!
(24. април 2022)

March 24th 1999 – NATO Aggression on FRY [eng/срп] 24. март 1999 – НАТО напада СРЈ
(24. март 2022)

Коронапревара и биолабораторије у Србији
(17. март 2022)

SERBIA: Towards the April elections [eng/срп] СРБИЈА: У сусрет априлским изборима
(11. март 2022)

СРБИЈА: Кловн деценије
(6. фебруар 2022)

SERBIA: Disunion by Forgery [eng/срп] СРБИЈА: Изазивање раздора фалсификатима
(22. јануар 2022)

Новак Ђоковић, повез преко српских очију
(6. јануар 2022)

Ослепљивање Србије
(25. децембар 2021)

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021.
(13. децембар 2021)

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету
(9. децембар 2021)

SERBIA: Announcement of a new blockade protest [eng/срп] СРБИЈА: Уз најаву новог блокада протеста
(7. децембар 2021)

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији
(6. децембар 2021)

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева
(5. децембар 2021)

Коронапревара: Понуда која се не може одбити
(29. новембар 2021)

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације
(28. новембар 2021)

Ствари које треба видети на српском
(Serbian – 24. новембар 2021)

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“
(Serbian – 14. новембар 2021)

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву
(1. новембар 2021)

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву
(Serbian – 30. октобар 2021)

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда
(24. октобар 2021)

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на протест против ковид пропусница у Смедереву
(23. октобар 2021)

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији
(22. октобар 2021)

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији
(21. октобар 2021)

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!
(20. октобар 2021)

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)
(22. септембар 2021)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари
(19. септембар 2021)

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији
(16. септембар 2021)

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран
(8. септембар 2021)

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву
(1. септембар 2021)

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву
(28. август 2021)

IN MEMORIAM: Милан Лане Гутовић (1946–2021) – Последња пустоловина
(27. август 2021)

Србија: Фалсификовање историје
(9. август 2021)

Србија: Разарање државе и народа
(5. август 2021)

Слободан Рељић о свету који се распада
(2. август 2021)

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси
(24. јул 2021)

Невидљиви рат
(22. јун 2021)

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази
(18. јун 2021)

Memorial Mural to the Heroes from Košare [eng/срп] Меморијални мурал јунацима са Кошара
(18. јун 2021)

Како постати зомби
(15. јун 2021)

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији
(14. јун 2021)

‘Врли нови’ корпоративни свет
(22. мај 2021)

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор
(4. април 2021)

Срећно Ново 7529. Лето!
(2. април 2021)

Србија: Петиција против предлога Закона о истополним заједницама
(19. март 2021)

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију
(1. март 2021)

Instruments of Sovereignty – Advertisement! [eng/срп] Инструменти суверенитета – Реклама!
(12. март 2021)

Опело за сатиру и стратегија излуђивања
(10. март 2021)

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)
(1. март 2021)

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020. (Serbian)
(26. јануар 2021)

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)
(21. јануар 2021)

Бесплатни уџбеници за основце у Србији (Serbian)
(17. јануар 2021)

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији
(17. јануар 2021)

Амерички гулаг (Serbian)
(13. јануар 2021)

Економска будућност Србије (Serbian)
(11. јануар 2021)

Велеиздаја и механизам изазивања грађанског рата (Serbian)
(12. децембар 2020)

Велеиздајник: Асоцијације и анализа (Serbian)
(11. септембар 2020)

Осврт на изборе у Црној Гори (Serbian)
(1. септембар 2020)

Пуч у Србији: Препознајте свог посланика (Serbian)
(6. август 2020)

Судбина Александара (Serbian)
(19. јул 2020)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?
(10. јул 2020)

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста
(9. јул 2020)

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића
(8. јул 2020)

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду
(8. јул 2020)

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду
(7. јул 2020)

Видовдан – дан кад се све боље види
(28. јун 2020)

Велеиздаја и избори у Србији
(12. јун 2020)

О чистоћи воде на Балкану
(9. фебруар 2020)

Куда „елита“ води Србију?
(20. јул 2019)

КОСОВО И МЕТОХИЈА: Шта је следеће?
(28. мај 2019)

Ружичасто испирање мозга
(28. новембар 2018)

Велеиздаја — извршење и последице
(13. мај 2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Really my friend iam very concerned about what is gonna happen in next months in Serbia. The bitches of NATO are so willing to create a new conflict! In any case, the mentality of rhe serbian people, is so high and you dont need to worry about it! Serbian have proof what great fighters are! Orthodox brothers united!

Ps: Greek government is also the bitch of NATO. Nothing common with the people's will

We will all have to rise up if we want to survive, @giorgakis. Thanks for your support.

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 118 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
13