Banat (41)Hivebuzz level badge

Projekat koji podržava zajednicu korisnika Hive-Blockchain-a, kao i podrška u dobrobit okruženja sela i gradova.

Vršac, Vojvodina, Serbia banat.live Joined August 2018 Active2 hours ago