HiveStats Monthly Progress - February 2024 [ENG-TUR]

in Trliste3 months ago

Taken from hive.io and modified.

Hi from the second Account Progress post of 2024. I have put my Account Progress posts back in order for a long while and I can write them on a monthly basis. Since the account progress post is one of my favorite posts to share on HIVE, I want to continue this series as much as I can. In addition to my month-to-month account progress posts, I also wrote a 14-day account progress post January. I think to write the account progress post on a random day in a month whenever I am not able to continue the series regularly.

2024 yılının ikinci Hesap Gelişim yazısından merhaba. Uzun zamandır Hesap Gelişim yazılarımı tekrar düzene soktum ve aylık olarak yazabiliyorum. Hesap gelişim yazısı, HIVE'de paylaşmayı en çok sevdiğim yazılardan birisi olduğu için bu seriyi elimden geldiğince devam ettirmek istiyorum. Aydan aya hesap gelişim yazılarımın yanından, Ocak ayında 14 günlük hesap gelişim yazısı da yazdım. Seriyi düzenli şekilde devam ettiremediğim zamanlarda da hesap gelişim yazılarımı rastgele ayın bir gününde yazmayı düşünüyorum.

If you also want to analyze your 7 or 30 days stats on HIVE Blockchain, just write your account name on https://hivestats.io/, all is collected in one page.

Siz de HIVE Blokzincirinde 7 ve 30 günlük verilerinizi analiz etmek istiyorsanız, hesap adınızı buraya https://hivestats.io/ yazmanız yeterli, herşey tek bir sayfada toplanmıştır.

Taken from https://hivestats.io/

Here is the some data that was collected from HiveStats for 30 days:

I received 19.36 HIVE from Curation Rewards,

I received 102.92 HIVE and 32.51 HBD from Author Rewards,

I received 15.98 HBD Interest Payout from the saving account,

My APR rate is 8.05% currently,

I have accumulated 959 HBD so far,

December 2023 was one of the most productive months of me on HIVE, but I increased my rewards even more in January 2024. I could not continue in the same way in February, but my rewards in February are still quite good. Author rewards have continued to exceed a certain amount of HIVE for five months, depending on the increase in the number of posts. I shared eight posts, and thus I exceeded my monthly four posts threshold in February as well. I can say that sharing eight posts in a month is not bad. Since it is winter, I can devote much more time to HIVE. By the way, I have started writing two long travel post series. Thus, I think I will increase or at least maintain my author rewards in the coming months. There is no significant change in my curation rewards, the more my HIVE Power increases, the more my curation reward increases. Annual Percentage Rate (APR) is at 8.05% level this month and I will try to increase this even more. As for HBD, I have been going on to accumulate it thanks to the raised HBD interest rate to %20. It sounds very reasonable to me for now to receive 20% annual interest payout for an instrument whose value is almost equal to 1 USD. If the annual interest rate of HBD is decreased, I will definitely convert some of them to HIVE and increase my HIVE power. Besides, I set a new goal for myself to accumulate much more HBD, the goal of accumulating 1000 HBD. After reaching my goal of accumulating 1000 HBD, I will convert my HBD from the author rewards to HIVE and increase HIVE Power. I will continue accumulating HBD interest payouts. This is my plan for now. What is written here about HIVE and HBD is not a financial advice.

HiveStats'dan alınan 30 günlük verilerin bazıları şöyledir:

Kürasyon gelirlerinden 19.36 HIVE elde ettim,

Yazar gelirlerinden 102.92 HIVE ve 32.51 HBD elde ettim,

Birikim hesabımdan 15.98 HBD Faiz geliri ödendi,

Yıllık kürasyon getiri oranım şu anda %8.05

Şimdiye kadar 959 HBD biriktirdim.

2023 Aralık ayı HIVE’da geçirdiğim en verimli aylardan biriydi ama 2024 Ocak ayında gelirlerimi daha da arttırdım. Şubat ayında ise aynı şekilde devam edemedim, yine de Şubat ayı gelirlerim gayet iyi. Zaten beş aydır yazı sayımdaki artışa bağlı olarak yazar gelirleri belirli bir HIVE tutarının üzerinde devam ediyor. Şubat ayında da aylık dört yazı bandımı geçerek sekiz tane yazı paylaştım. Bir ayda sekiz yazı paylaşmak fena değil diyebilirim. Kış mevsiminde olduğumuzdan HIVE’a daha çok zaman ayırabiliyorum. Bu arada iki farklı uzun bir gezi yazısı serisine başladım. Böylece, ilerleyen aylarda yazar gelirlerimin arttıracağımı ya da en azından koruyacağımı düşünüyorum. Kürasyon gelirlerimde önemli bir değişiklik yok, oy gücüm arttıkca kürasyon gelirlerim de yükseliyor. Yıllık kürasyon getiri oranı (APR) bu ay %8.05 seviyelerinde ve bunu daha da arttırmaya çalışacağım. HBD konusunda, değeri hemen hemen 1 USD’e eşit olan bir enstrüman için yıllık %20 faiz almak bana şu an için çok mantıklı geliyor. Eğer yıllık HBD faiz oranı düşürülürse, onların bir kısmını kesinlikle HIVE’a çevirip oy gücümü arttıracağım. Ayrıca, daha fazla HBD biriktirmek için kendime yeni bir hedef koydum, 1000 HBD biriktirme hedefi. 1000 HBD biriktirme hedefime ulaştıktan sonra yazar gelirlerinden elde edeceğim HBD’yi HIVE’a çevirip oy gücümü arttıracağım. HBD faiz gelirlerini ise biriktirmeye devam edeceğim. Şimdilik planım bu şekilde. Burada HIVE ve HBD ile ilgili yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir.

I achieved my another goal on HIVE, 2750 HP milestones, in February. My next goal is to achieve 3000 HP milestones. I reached 69 reputation in January and the next phase is to reach 70 reputation. Since registered HIVE, I could increase my HIVE Power to 2870 HP and my reputation to 69.3 up to March 2024.

Şubat ayında HIVE'daki bir başka hedefim olan 2750 HIVE oy gücü kilometre taşına ulaşmıştım. Bir sonraki hedefim ise 3000 HIVE oy gücü kilometre taşına ulaşmak. Ocak ayında 69 repütasyona ulaşmıştım ve bir sonraki adım ise 70 repütasyona ulaşmak. HIVE’a üye olduğum günden Mart 2024’e kadar HIVE oy gücümü 2870 HP'ye, repütasyonumu ise 69.3’e yükselttim.

From June 2022 on, I have started to share my first five Hive-Engine tokens staked in my wallet as well. I also analyze them in my HiveStats post. Here are my first five staked Hive-Engine tokens data that was collected from HiveStats for 30 days:

2022 Haziran ayından itibaren, Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgilerini de paylaşmaya başladım. HiveStats yazımda bunları da analiz ediyorum. 30 gün için HiveStats'dan alınan verilerde, kilitlediğim tokenlerdan ilk beş token şöyledir:

Taken from https://hivestats.io/

During the 30-day period there have been increases in the prices of LEO, WAIV and PAY tokens due to the up-trend in cryptocurrencies in recent days. The curation and author rewards from PAY, CENT and POB are much more than that of the others. Since the HiveStats ranking is based on the USD value of the tokens, the top 5 ranking is changeable. Monthly Hive-Engine token earnings are equivalent to 3.26 HIVE.

30 günlük süreçte, son günlerde kripto paralardaki yükseliş trendine bağlı olarak LEO, WAIV ve PAY tokenlerinin fiyatlarında önemli artışlar olmuştur. PAY, CENT ve POB tokenlerinin kürasyon ve yazar gelirleri daha fazladır. HiveStats sıralaması tokenlerin USD değerine göre olduğu için ilk 5 sıralaması değişkendir. Aylık Hive-Engine token kazancımın 3.26 HIVE'a denk gelmektedir.

I have been trying to be active almost every day on HIVE since August 2021. 2022 was the year which I have shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. As for 2023, I can say that it is head-to-head with 2022. I hope that I will do much more and reach my next goals in 2024.

2021 Ağuston ayından itibaren hemen hemen hergün HIVE'de aktif olmaya çalışıyorum. 2022 yılı HIVE'de en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu. 2023 yılı ise 2022 yılı ile kafa kafaya diyebilirim. Umarım 2024 yılında daha fazlasını yapıp sonraki hedeflerime ulaşacağım.

I would like to thanks @LeoFinance team for the contributions to HiveStats. Hope to have more stats to write in the next monthly progress post. I wish everybody prosperous days. Thank you for reading.

HiveStats'a katkılarından dolayı @Leofinance ekibine teşekkür ederim. Umarım bir sonraki aylık gelişim yazısında yazacak daha fazla istatistiğim olur. Herkese bol kazançı günler dilerim. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Sort:  

Umarım 2024 yılında daha fazlasını yapıp sonraki hedeflerime ulaşacağım

2024 umarım hepimiz için güzel bir yıl olur, topluluk olarak da daha fazla güçlenerek ilerleriz.
hedefinizde başarılar dilerim 🎇

Evet hep beraber!

Impressive numbers, keep them up! :)

@tipu curate 2

Umarım hedeflerine çok kısa sürede ulaşırsın arkadaşım

Hep birlikte ;)