The Last Homely House [ENG/PL]

in #standwithukraine2 years ago

ENGLISH

All our lessons for Ukrainian refugees take place at the Kingdom (@krolestwo) in Kraków. It is a very symbolic place. Firstly - because it used to serve as a shelter for Polish veteran insurgents fighting for freedom against Russia in 1863. Secondly, because the General Consulate of the Russian Federation is located next door. What an interesting coincidence…

The Kingdom has been operating in Kraków for two years. Before that, it had its own 'territory' in Rzeszów. It has always been a meeting place for all kinds of interesting people. We called it 'the last homely house' (this is how Tolkien described Rivendell). This term became even more appropriate during the pandemic and especially now, with the ongoing war in Ukraine, which has brought thousands of refugees to Kraków. We give them the opportunity to meet and speak Polish in a friendly environment. Since the first week of the war, we have also been collecting necessary aid items, which we then send to Ukraine.

The Kingdom is probably the only place in the world to have implemented blockchain so extensively. We use Hive for voting, we publish our daily reports here, thanks to H-E we have our own token (RCRT) which you can exchange for things like a cup of tea, we also accept HBD, scarce goods can be reserved thanks to NFT, a Development Fund has been created on the @fundacja account (thanks to the interest from Savings we buy the things we need), we also set up accounts for new people for free, and we give everyone who instals the Hive Keychain 10 RCRT to start. Blockchain has solved many of our problems. It has allowed the Kingdom to remain a non-profit place, bringing the community together and being a great example of how to use the new technology in practice. Everyone can feel at home here, so be sure to visit if you happen to visit Kraków. Address: 18 Biskupia St. If the door is closed, knock on the window.

POLSKI

Wszystkie nasze lekcje dla ukraińskich uchodźców odbywają się w Królestwie (@krolestwo) w Krakowie. Jest to bardzo symboliczne miejsce. Po pierwsze - dlatego, że mieściło się tutaj przytulisko dla polskich powstańców walczących o wolność przeciwko Rosji w 1863 roku. Po drugie - dlatego, że po sąsiedzku znajduje się Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej. Ot, ciekawy zbieg okoliczności...

Królestwo w Krakowie działa od 2 lat. Wcześniej swoje "terytorium" miało w Rzeszowie. Zawsze było to miejsce spotkań wielu różnych i ciekawych ludzi. Nazywaliśmy je "ostatnim przyjaznym domem" (tak Tolkien określił Rivendell). Określenie to stało się jeszcze bardziej adekwatne podczas pandemii, a zwłaszcza teraz - w czasie trwającej na Ukrainie wojny, która sprawiła, że w Krakowie pojawiły się tysiące uchodźców. Dajemy im możliwość spotkania i porozmawiania po polsku w przyjaznym otoczeniu. Od pierwszego tygodnia wojny gromadzimy również potrzebne rzeczy, które potem wysyłamy na Ukrainę.

Królestwo prawdopodobnie jest jedynym miejscem na świecie, w którym w tak szerokim zakresie implementowało blockchain. Wykorzystujemy Hive do głosowań, tutaj publikujemy codzienne raporty, dzięki H-E mamy swój własny token (RCRT), za który można dostać np. herbatę, akceptujemy również HBD, deficytowe towary można zarezerwować dzięki NFT, na koncie @fundacja stworzony został Fundusz Rozwojowy (dzięki odsetkom z Savings kupujemy potrzebne rzeczy), zakładamy również za darmo konta nowym osobom, a każdemu, kto zainstaluje sobie Hive Keychain dajemy na start 10 RCRT. Blockchain rozwiązał wiele naszych problemów. Dzięki niemu Królestwo może pozostać miejscem non-profit, skupiającym społeczność i będącym doskonałym przykładem jak w praktyce wykorzystywać technologię. Każdy może poczuć się tu jak w domu, więc jeśli tylko jesteś w Krakowie, to koniecznie odwiedź nasze miejsce. Adres: Biskupia 18. W przypadku zamkniętych drzwi, należy zapukać w okno.

Sort:  

@tipu curate 💙💛 🇺🇦 💛💙