You are viewing a single comment's thread from:

RE: Нудьга і експеримент

in #ua7 months ago (edited)

Читати реальні думки людей, відчувати їхній світ, їхнє мислення, їхні мрії і сподівання цікавіше, ніж реферати новин з інтернету. Тому я всіляко підтримуватитиму цю групу, де є живе спілкування. Зараз у світі гостро постав запит на анімізм, від слова "аніма" (душа). Тут вона є. І це тішить.

Sort:  

@ganya.grak, це дуже приємно!! Запрошуйте друзі у спільноту:)