Sort:  

Nơi này yên tĩnh rất thích hợp để ngắm tranh luôn chị ơi. Có nhiều tác phẩm điêu khắc về thời chiến tranh cũng rất đặc sắc lắm chị mà em quên mang lên đây cho mọi người cùng thưởng thức.